Definisjoner, moteuttrykk, misforståelser

sette fokus på   Fokus er et ypperlig ord i betydningen ‘brennpunkt’, men blir lett et diffust moteuttrykk i andre sammenhenger. Et bredt fokus eller et stort fokus skulle, om vi legger fotografispråket til grunn, være et vidt og uklart fokus, ikke et skarpt fokus, slik uttrykket ofte brukes i dag. Skriv heller: sette søkelys på, være oppmerksom på, legge vekt på, konsentrere seg om e.l. (fokuseri)

i forhold til   I forhold til = sammenlignet med. Bør ikke brukes i betydningen ‘når det gjelder’, ‘med hensyn til’, ‘i forbindelse med’, ‘overfor’ o.l.  (forholdisme)

det handler om  Tradisjonelt er det bare bøker og filmer som handler om noe. Bruk av ‘det handler om’ i andre sammenhenger blir fort diffust og tvetydig, f.eks.: ‘Det handler om at du gjør det.’ Er det en kommando, en oppfordring, en konstatering eller noe annet? Kall heller en spade for en spade og bruk et konkret og presist språk (omhandleri)

enn så lenge  Et fornorsket og ikke formelt godkjent svensk uttrykk som ikke bør brukes på norsk, bl.a. siden ‘enn’ har en annen betydning i norsk enn i svensk. Skriv heller: ’til nå’, ‘foreløpig’ e.l.

på stell   ‘På stell’ betyr tradisjonelt ‘på tverke’. På få år har uttrykket spredt seg som en gresshoppesverm, og enda verre: blitt en klisjé og et moteuttrykk, men da i betydningen ‘i orden’. Når alt er på stell, skulle det tradisjonelt bety at alt er på tverke eller galt. Best å unngå. Skriv ‘i orden’ e.l. om det er det du mener.

subjektsregelen, brudd på subjektsregelen   Det som er subjekt for tanken, skal også være subjekt i setningen (grammatisk subjekt). Eksempel: Sommeren er for kort til å stå på kjøkkenet. (Det er ikke sommeren som (ikke) vil stå på kjøkkenet). Skriv heller: ‘Sommeren er for kort til at man bør stå på kjøkkenet.’

Reklame